Profile picture of 陳娟儀

陳娟儀醫生

香港大學內外全科醫學士, 澳洲皇家外科醫學院院士, 英國愛丁堡皇家外科醫學院院士, 香港外科醫學院院士, 香港醫學專科學院院士(外科), 英國倫敦大學公共衛生醫學碩士
結直腸外科醫生
  • 格蘭中心(結直腸外科)
預約診症

使用醫院

  • 香港港安醫院 – 司徒拔道
  • 香港浸信會醫院
  • 養和醫院
  • 聖保祿醫院
  • 聖德肋撒醫院

ICON 所在位置

格蘭中心(結直腸外科) View centre
查看全部

搜尋